In mijn praktijk voor haptotherapie in Nijmegen kunt u terecht voor verschillende soorten therapieën. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze vormen van therapie en voor welke situaties, klachten of problemen deze bij uitstek geschikt zijn. Ook leest u hier hoe de behandelingen eruitzien.

Bel voor een afspraak

Haptotherapie en haptonomie

Haptonomie is halverwege de vorige eeuw ontwikkeld door Frans Veldman. Haptonomie is de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven.

Haptotherapie is dan ook een therapie die erop gericht is denken en voelen met elkaar in evenwicht te brengen. Met behulp van gesprekken, ervaringsoefeningen en aanraking wordt voelbaar wat er speelt.

Voor wie?

Haptotherapie is toepasbaar bij:

 • Stress- en spanningsklachten
 • Lichamelijke klachten door stress (hyperventilatie, vermoeidheid, hoofdpijn)
 • Chronische pijnklachten
 • Overbelasting, burn-out
 • Onzekerheid en faalangst
 • Moeilijkheden met het herkennen en uitdrukken van gevoelens. 
 • Moeite met het aangeven van grenzen
 • Emotionele blokkades (verdriet, angst, boosheid)
 • Problemen met acceptatie en verwerking van verlies, trauma, ziekte of handicap
 • Moeite om goed bij jezelf te blijven in contact met anderen
 • Een geremde ontwikkeling, uitend in niet lekker in uw vel zitten, niet weten wat u wilt, onrust, onvrede met een bestaande situatie, onzekerheid en (faal)angst
 • Zingevingsproblematiek
 • Steeds terugkerende patronen die op de een of andere manier schade berokkenen aan uzelf of anderen.
 • Negatief zelfbeeld, problemen met uw eigen lichaam accepteren en eetstoornissen
 • Het verdiepen van persoonlijke groei

Voor cliënten met borderline-dynamiek, mensen in het autismespectrum, of mensen met ernstige trauma’s kan het zijn dat haptotherapie niet de juiste therapievorm is of zelfs een contra-indicatie.

De praktijk richt zich op volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar.

Herkenbare problematiek bij jongeren:

 • Weinig zelfvertrouwen/onzeker
 • Faalangst
 • Negatief zelfbeeld
 • Niet lekker in je vel zitten
 • Niet goed voor jezelf opkomen
 • Geremd in sociale contacten
 • Moeite met het aangaan van vriendschappen
 • Onzekerheid met het aangaan van contacten methet andere geslacht
 • Aangaan van intimiteit
 • Identiteitsproblemen
 • Seksualiteitsproblemen
 • Problemen met agressie
 • Gepest worden

De behandeling

De eerste sessie is een intakegesprek, waarin de klachten en problemen van u uitgebreid aan de orde komen. Daarna volgen er twee gestandaardiseerde sessies om u te laten ervaren wat de haptotherapeutische aanpak voor u inhoudt.

Tijdens de eerste ervaringsgerichte behandeling, wordt u zich meer bewust van hoe u in uw lichaam zit en hoe dit in relatie staat met uw klachten. Aan de hand van praktische oefeningen ervaart u wat het is om fysiek contact te maken met een ander en wat affectiviteit en intimiteit kunnen betekenen voor uw gevoelsleven. Na deze drie sessies vindt er een evaluatie plaats, waarbij we het probleem in kaart brengen en verhelderen. Er wordt stilgestaan bij de vraag of deze therapie bij u past, aansluit bij uw hulpvraag en of het voldoende klikt met de therapeut. Daarna wordt een behandelplan voorgelegd.

In de therapie wordt gewerkt met:

 • Gesprekken
 • De aanraking
 • Ervaringsgerichte oefeningen

Door de oefeningen worden de patronen duidelijk van hoe u in het leven staat en hoe u uzelf tot uitdrukking brengt in de ontmoeting met anderen. Met de lijfelijke aanraking worden blokkades voelbaar en bespreekbaar. Dit heeft tot gevolg dat deze blokkades verdwijnen en nieuwe wegen gevonden kunnen worden.

Seksuologische hulpverlening

Wanneer er sprake is van seksuele problemen is het vaak moeilijk hierover te praten. U zit niet goed in uw vel, u mist iets in de relatie, uw partner is ontevreden en de relatie kan niet langer tegen een stootje. De meeste mensen berusten in hun situatie terwijl dit niet hoeft. Er is namelijk hulp.

Waarom haptotherapie bij seksualiteitsproblemen? Omdat er in de therapie gebruik wordt gemaakt van lijfelijke aanraking leent de haptotherapie zich bij uitstek voor intimiteits- en seksualiteitsproblemen. Juist bij seksualiteit staan aspecten als de aanraking, het opgaan in de ander en het van elkaar kunnen genieten, centraal.

De praktijk leert dat bij de behandeling van seksualiteitsproblemen vaak gewerkt moet worden aan het ontwikkelen van intimiteit tussen uzelf en uw geliefde. Centrale begrippen hierbij zijn onder andere het leren hechten en loslaten, vertrouwen, kwetsbaarheid tonen, liefde geven en ontvangen, uzelf laten zien, grenzen stellen, grenzen respecteren, afstand en nabijheid, aangeraakt worden, benoemen wat er is en – niet te vergeten – leren genieten. In het verlengde hiervan ligt de behandeling van seksualiteitsproblematiek.

Voor wie?

Haptotherapie kan bij intimiteits- en seksualiteitsproblemen een oplossing bieden.
Mogelijk herkent u zich in één of meer van de onderstaande problemen:

 • Moeite met aangeraakt worden
 • Problemen met het aangaan van relaties
 • Ontbreken van intimiteit in de relatie
 • Geen zin (meer) hebben in seks
 • Verschil in seksueel verlangen of behoeften tussen u en uw partner
 • Moeilijk opgewonden worden, erectiestoornissen
 • Niet of te vlug klaarkomen
 • Vaginisme of pijn tijdens de geslachtsgemeenschap
 • Negatieve seksuele ervaringen
 • Twijfelen over uw seksuele voorkeur
 • Genderdysforie

Bij complexe seksualiteitsproblemen of seksualiteitsproblemen met een medische oorzaak kan het zinvol zijn om samen te werken met, of dat ik u in overleg met u en uw huisarts adviseer naar een bekkenfysiotherapeut, arts-seksuoloog, uroloog, vulvapoli of Andros Mannenkliniek.

De behandeling

We starten met een intakegesprek, waarbij we het probleem in kaart brengen en verhelderen. Aan het eind van het gesprek wordt een behandelplan voorgelegd. Soms zijn hiervoor twee gesprekken nodig.

De therapie kan individueel gevolgd worden. Indien zinvol kan, in overleg met u, de partner bij de therapie betrokken worden. U kunt natuurlijk ook direct vanaf het begin met uw partner komen.

In de therapie wordt aandacht besteed aan uw eigen gevoelens, plezier, pijn, ervaringen, waarden en normen, angsten en remmingen, lichamelijke factoren, kennis van seksualiteit en uw kijk daarop. Naast gesprekken wordt er gewerkt met lijfelijke aanraking en met oefeningen die thuis uitgewerkt kunnen worden. De oefeningen en de aanraking in de behandeling zijn nooit seksueel of erotisch van aard.

Relatietherapie

Geliefden zijn elkaars bekwaamste critici en meest meedogenloze uitdagers, omdat de ontplooiing van de ander hen rechtstreeks treft. De liefdesrelatie is de meest intensieve stimulans voor de persoonlijkheidsontwikkeling in het leven van een volwassene. Tevens geldt dat niets zozeer de persoonlijkheidsontwikkeling kan blokkeren en verstoren als een destructief geworden relatie.

Relatietherapie is luisteren naar elkaar, praten met elkaar, leren omgaan met de verschillen van elkaar en echt contact maken. Daarnaast draait het om het verwerven van inzicht over hoe jullie de relatie samen steeds opnieuw kunnen creëren.

Voor wie?

“Hoe is die muur tussen jullie en om uzelf heen zo ontstaan?”

Er zijn vele oorzaken waardoor relaties tussen partners vastlopen. Dat kan zijn door individueel lichamelijke of psychische problematiek, door heftige ruzies of juist door uitzichtloos negeren, door (on)uitgesproken verwachtingen, verwachte verwachtingen en teleurstellingen, door intergenerationele invloeden, of door andere invloeden van buitenaf.

Deze therapie is voor ieder stel dat zich hierin herkent en die de harmonie, balans en liefde in de relatie weer de boventoon wil laten voeren.

De behandeling

In de haptotherapie wordt naast gesprekken gebruik gemaakt van ervaringsgerichte oefeningen. De oefeningen zijn gericht op het letterlijk zichtbaar én voelbaar maken van de relatieproblemen. Hoe is de dynamiek van uw relatie? Wat doet u en wat doet uw partner? Waarin bent u stimulerend voor elkaar en waarin bent u remmend? Op deze manier kunnen u en uw partner aan den lijve ervaren hoe ieder van u omgaat met grenzen, afstand of nabijheid, conflict of harmonie, leiden of volgen, gevoel of verstand, hechting of vrijheid, ruimte geven of ruimte nemen.