Praktische informatie over Haptotherapie Nijmegen

Een verwijzing van uw huisarts of specialist is niet nodig. 
Hier leest u meer over de tarieven en vergoedingen van de behandelingen, de intake en mijn certificatie

Tarieven en vergoedingen

Haptotherapie Nijmegen is aangesloten bij de VVH (Verenging voor Haptotherapeuten).
De behandelingen bij een geregistreerde haptotherapeut worden door vrijwel alle Nederlandse zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed in een aanvullende verzekering (niet in basispakket). In uw verzekeringspolis is terug te vinden hoeveel uw verzekeraar vergoedt voor haptotherapie. Klik hier voor een actueel overzicht van de vergoedingen per verzekering van de VVH (Vereniging van Haptotherapeuten).
Daarnaast is de informatie overzichtelijk geplaatst op de website van Zorgwijzer. Een verwijzing van de huisarts of specialist is niet noodzakelijk.

Het tarief per 1 januari 2023 bedraagt: 

Haptotherapie individueel

€ 95,-
maximaal 50 min

Haptotherapie bij relatieproblematiek

€ 135,-
60 min

Haptotherapie met psycholoog Frank van Raak

€ 190,-
60 min

Intake

Nadat u zich heeft aangemeld en wij een afspraak hebben gemaakt, stuur ik u ter voorbereiding van het eerste gesprek een intakeformulier per mail. Het zou heel fijn zijn als u dit formulier thuis vooraf zo ver mogelijk invult. De eerste sessie is een kennismakingsgesprek waarin de klachten en problemen van u uitgebreid besproken worden.

In dit gesprek komen een aantal belangrijke onderwerpen aan de orde, zoals:

  • Klachten: welke klachten zijn er allemaal, wat is het beloop van de klachten, hoeveel last heeft u ervan?
  • Stressfactoren: heeft u last van stress op het werk of in de privésituatie?
  • Levensloop: wat is uw gezinsachtergrond, huidige relatievormen, werken en wonen?
  • Gevoelsleven: hoe gaat u om met uw gevoelens, wensen en grenzen?
  • Hulpvraag: waarvoor zoekt u hulp?
  • Behandeldoel: wat wilt u met de behandeling bereiken?

Aan het einde van de intake bespreken we of u akkoord gaat met het intakeformulier en de  behandelovereenkomst.

Het intakeformulier en behandelovereenkomst zijn sinds 25 mei 2018 wettelijk verplicht. Daarnaast is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

GZ-Haptotherapeut

Ik ben lid van de Vereniging Van Haptotherapeuten (VVH) en geregistreerd GZ-Haptotherapeut. Met dit keurmerk heeft zowel de cliënt als de verwijzer zekerheid over de vakbekwaamheid die men van mij mag verwachten. Een bord met het keurmerk/logo hangt buiten voor mijn praktijk.
Als GZ-Haptotherapeut voldoe ik aan de door de zorgverzekeraars gestelde PLATO-eisen.

Klachten

Bij klachten kunt u zich richten tot de VVH (Vereniging van Haptotherapeuten). Uiteraard verdient het de voorkeur dat u zich eerst tot mij richt. Cliënten van GZ-Haptotherapeuten kunnen met eventuele klachten terecht bij de Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie van de VVH.

Beroepscode

Het uitgangspunt van de Beroepscode haptotherapeut is de noodzaak en de wens om gedragsregels te formuleren waaraan het beroepsmatig handelen van de haptotherapeut dient te voldoen. U kunt de beroepscode voor de haptotherapeut hier vinden.

Neem contact op voor een afspraak of intakegesprek